Kariyer

KARİYER

  • Bizimle birlikte çalışmak ve büyümek isteyen bireylere istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
  • Tüm çalışanlarımız başarılı bir performans sergiledikleri ve kendilerini geliştirdikleri sürece kariyer yolları açıktır. 
  • Farklı pozisyonda işe giren çalışanlarımız, işe başlangıç yaptıkları kariyer kulvarlarına göre belirlenmiş yükselme süreçlerini başarı ile tamamladıktan sonra üst pozisyonlara terfi etmekte ve farklı kulvarlardan gelen çalışanlarımızla aynı rollere aday olabilmektedirler.